Monday, May 3, 2010

press acreditation

There are several rules | link:
1) Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał legitymacji prasowej.
2) Brak podpisów, pieczęci lub ważnej legitymacji skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.
3) Akredytacje będą wydawane TYLKO dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe.
4) Wnioski przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych będą odrzucane.
5) Termin nadsyłania wniosków mija 1 maja 2010r.

Of course I don't meet any requirement, that is why I'm gonna send an inquiry. Honestly: no chance.

0 komentarze:

Post a Comment