Tuesday, March 2, 2010

milion na start

Termin składania wniosków do KOŃCA MARCA.

Tytułem wkładu na pokrycie udziałów Pomysłodawca/Pomysłodawcy wniesie/wniosą:
a) wkład pieniężny w kwocie minimum 10.000 zł;
b) wkład niepieniężny w postaci posiadanych do Projektu wszelkich praw
własności intelektualnej.


WORTH TO TRY

0 komentarze:

Post a Comment