Sunday, November 8, 2009

one hour in library

One hour in library can safe six moths in laboratory:
Być może słyszałeś o wersji Express Visual Studio. Niestety Windows Mobile nie jest jeszcze wspierany przez te produkty, a co za tym idzie, musisz mieć pełną wersję Visual Studio 2005 lub 2008. Jeśli jesteś studentem, to zapytaj u siebie na wydziale o MSDNAA. Z tamtąd będziesz mógł pobrać Visual Studio, jak i wiele więcej produktów firmy Microsoft.


I would suggest to put a note that express version does not support Windows Mobile.

AGH MSDN

I don't remember the password, the password is probably on my student account, I cannot login due to the delayed session.I was advised to use torrent:


Actually this document might come in handy | Środowisko .NET Compact Framework – omówienie architektury, realizacja podstawowej aplikacji GUI | link

0 komentarze:

Post a Comment